Εκτύπωση
Πληροφοριακά Στοιχεία: Κατηγορία: Σε άλλα γνωστικά αντικείμενα | Εμφανίσεις: 348

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μεταπτυχιακό Enterprise Risk Management (MSc)

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019

Πτυχίο Μαθηματικών (BSc)

Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2015

Πιστοποιητικό Μουσικών Σπουδών

Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας, 2011 (Κατεύθυνση: Φωνητική)

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Παγκύπριο Γυμνάσιο, 2011

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ΒΡΑΒΕΙΑ

Β΄Βραβείο στο Διαγωνισμό Τραγουδιού Ομίλου Τερψιχορίας Πανεπιστημίου Κύπρου, 2013

Α΄ Βραβείο στο Διαγωνισμό Τραγουδιού Παγκυπρίου Γυμνασίου, 2010

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ

Λειτουργός , Τμήμα Αξιολόγησης Κινδύνου Πελατών

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Enterprise Risk Management, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου